Stosowane schematy terapeutyczne, a jakość życia Program edukacyjny dotyczący ANN 2013 Program edukacyjny dotyczacy ANN 2014 Obserwacja zależności nasilenia objawów ANN